SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

FDMP - VOD

 

About the FDMP Foundation

 

The Dharma Movie Project Foundation was established by the Diamond Way
Buddhism Association of the Karma Kagyu Lineage in August 2011. We produce
documentary films about Buddhism, with particular consideration to the history of
Diamond Way Buddhism in the West as well as the history of the life and activity of
contemporary Diamond Way masters.

 

[PL]

O Fundacji

Fundacja Dharma Movie Project ustanowiona została przez Buddyjski Związek
Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu w sierpniu 2011 roku aby produkować filmy
dokumentalne o buddyzmie, ze szczególnym uwzględnieniem historii buddyzmu
Diamentowej Drogi na Zachodzie oraz historii życia i aktywności współcześnie
żyjących buddyjskich mistrzów Diamentowej Drogi.

 

 

How to buy or rent a movie

 

All movies below are avaiable to rent for 72 hours for 5 USD or to buy for 10 USD.
Each movie preview has an icon in the top right corner with a price. If you want to
buy or rent a movie, click on this icon and you'll be redirected to Vimeo, which is a

platform that handles streaming and payments. Log in or register to your Vimeo
account and proceed with payment using your credit card. All proceeds go
towards the development of Diamond Way Buddhism in Poland.

 

 

[PL]

Jak kupić lub wypożyczyć film przez KF Shop

Wszystkie tytuły można wypożyczyć na 72 godziny za 5 USD albo kupić na zawsze
za 10 USD. Podgląd każdego filmu ma ikonkę z ceną w prawym 
górnym rogu,
naciśnij na tę ikonkę, żeby kupić lub wypożyczyć film. Zostaniesz przekierowany
do portalu Vimeo. Zaloguj się lub załóż konto na platformie Vimeo (szczegóły są
przejrzyście opisane w procesie zakupu filmu). Dokonaj płatności za pomocą karty
kredytowej. Dochód z filmów wspiera rozwój Diamentowej Drogi w Polsce.

 

 

Available movies

 

 

"Questions and Answers"

 

This movie contains a selection of questions and answers with Lama Ole Nydahl.
They were collected during lectures at three meditation courses in 2016 with
thousands of participants: at the Europe Center in Germany, in Warsaw, Poland and
Lolland, Denmark.
Topics covered include Diamond Way meditation, compassion, dealing with
disturbing emotions and obstacles to practice, and applying the Buddha's teachings
in everyday life.

Capturing the dynamic exchange between a realized Diamond Way Buddhist
master and his students, these teachings provide a unique perspective of Buddha's
timeless wisdom. Going beyond concepts, Lama Ole's answers can benefit both his
many students and others interested in following the Buddhist path.

 

[PL]

"Pytania i odpowiedzi z Lamą Ole Nydahl'em"

Unikalne nagranie zawiera wybór pytań i odpowiedzi udzielonych przez Lamę Olego
Nydahla. Zostały one zebrane w 2016 r. podczas wykładów w trakcie trzech kursów

medytacji w Europe Center w Niemczech, w Warszawie i na Lolland w Danii.
Uczestniczyły w nich tysiące osób. Pytania dotyczą medytacji Diamentowej Drogi,
współczucia, postępowania z przeszkadzającymi uczuciami i przeszkodami w
praktyce oraz stosowania nauk Buddy w życiu codziennym.

 

Uchwycone podczas dynamicznego kontaktu urzeczywistnionego mistrza
buddyjskiego Diamentowej Drogi z uczniami, nauki te ukazują unikalną perspektywę
ponadczasowej mądrości Buddy. Wykraczające poza koncepcje odpowiedzi Lamy
Ole mogą przynieść pożytek zarówno jego wielu uczniom, jak też innym,
zainteresowanym ścieżką buddyjską.

 

 

"Fearless Death"

 

In his book Fearless Death, Lama Ole Nydahl shares the wisdom of experienced
Tibetan Buddhist masters, which he gained during years spent in the Far East. His
explanations are further enriched by decades of guiding modern people through the
dying process.
Thanks to Lama Ole Nydahl’s book and lectures, Tibetan masters’ teachings on
death and dying have now become accessible to the modern West. People are less
afraid of things they can understand. With the Phowa training (the rare meditation
practice of conscious dying when the time comes) and the knowledge found in the
Buddhist scriptures, it is possible to transform fear, expectations and doubts into

confidence and a calm state of mind when facing death and rebirth.

This movie is a recording of the public lecture given by Lama Ole Nydahl on May
22nd, 2013 in New York.

 

[PL]

"Śmierć i Odrodzenie"

W swojej książce O śmierci i odrodzeniu, Lama Ole Nydahl dzieli się mądrością
doświadczenia tybetańskich mistrzów buddyzmu, rozwiniętą podczas lat
spędzonych na Dalekim Wschodzie.
Jego wyjaśnienia wzbogacone są doświadczeniem płynącym z kilkudziesięciu lat
przeprowadzania ludzi przez proces umierania i śmierci. Dzięki książce i wykładom
Lamy Ole Nydahla nauki tybetańskich mistrzów stały się dostępne dla ludzi
Zachodu. Ludzie mniej obawiają się rzeczy, które mogą zrozumieć. Dzięki praktyce
poła (rzadkiej praktyce medytacyjnej dotyczącej świadomego umierania) i wiedzy
znalezionej w buddyjskich rękopisach, możemy dziś przekształcić lęk, oczekiwania i
wątpliwości w pewność i spokój umysłu podczas śmierci i odrodzenia.

Ten film jest nagraniem publicznego wykładu Lamy Ole Nydahla wygłoszonego 22
maja 2013 roku w Nowym Jorku. 

 

 

"The Man of Freedom - Wintertour"

 

A four-part documentary devoted to the history of development of Diamond Way
Buddhism in the West.
In 1972 Lama Ole Nydahl and his wife Hannah were officially asked by 16th Gyalwa
Karmapa
, the head of the Kagyu lineage, to represent his activity in the whole

western world. Till now 640 centres have been created in which thousands of
people practice Buddhism, until recently known only among Himalayans. The film
will present the beginnings and thepresent situation of Diamond Way Buddhism in
the West. The document will be mainly composed of archive materials and will be
based on interviews with Lama Ole, in which he describes the beginnings and the
present situation of Buddhism. It will also be a reflection onthe contemporary world.


The premiere of the first part of the project titled “Wintertour” took place in summer
2012.

 

[PL]

"The Man of Freedom - Zimowa Podróż" 

4 – częściowy film dokumentalny poświęcony historii rozwoju buddyzmu
Diamentowej Drogi na Zachodzie.
W 1972 roku Duńczyk Lama Ole Nydahl i jego żona Hannah zostali oficjalnie
poproszeni przez głowę linii Kagyu XVI Gjalła Karmapę o reprezentowanie jego
aktywności w całym zachodnim świecie. Do dzisiejszego dnia powstało ponad 700
ośrodków, w których tysiące ludzi praktykują buddyzm, do niedawna znany tylko
garstce mieszkańców Himalajów. Film będzie opowiadał o początkach i dniu
dzisiejszym buddyzmu Diamentowej Drogi na Zachodzie. Dokument ten będzie w
dużej części realizowany z materiałów archiwalnych, a oparty będzie na wywiadach
z Lamą Ole, w których opowiada o początkach i dniu dzisiejszym buddyzmu oraz
jest refleksją na temat współczesnego świata.

Premiera pierwszej z części filmu, pt. “Zimowa Podróż” (ang. “Wintertour”) miała 
miejsce latem 2012 roku.

 

 

"Hannah:  Buddhism`s Untold Story"

 

‘Hannah: Buddhism’s Untold Journey’ tells the story of Hannah Nydahl and her
adventure bringing Tibetan Buddhism to the West. From her wild and idealistic
roots as a hippy in Copenhagen, the film follows Hannah and her husband Ole
to the hedonistic city of Kathmandu, where in 1968 they became two of the first
Western students of His Holiness the 16th Karmapa – the first consciously
reincarnated lama of Tibet, and the man who would change their lives forever.
At the heart of the film lies the unique and inspiring love story of Hannah and Ole
and their unwavering dedication to bring Buddhism to the West.
From Europe and North America, through the fall of communism in Eastern Europe
and Russia, to being kidnapped by guerrillas in South America, the film portrays
the path of a great woman at the forefront of a turbulent, ever-changing world.

 

[PL]

"Hannah: Nieznana Historia Buddyzmu" 

„Hannah” opowiada historię niesamowitej i wyjątkowej osoby. Kobiety, która stała się
przykładem w czasach, gdy rola kobiet przechodziła transformacje.
Dokumentuje on również unikalne czasy, kiedy buddyzm tybetański dotarł na Zachód
pięćdziesiąt lat temu, wyłaniając się z idealizmu lat 60.
W tamtych czasach ludzie badali swoje umysły przy pomocy narkotyków i zdali sobie
sprawę, że nie są one ostateczną odpowiedzią. Kiedy grupka hipisów spotkała
uchodźców tybetańskich w Indiach odkryła, że stosowane przez Tybetańczyków
buddyjskie metody pozwalają na przekroczenie kolejnych granic umysłu,
na odkrywanie nowych horyzontów, których poszukiwali.
Hannah i Ole wyróżniali się od początku głębią zrozumienia nauk,
sposobem przekazywania ich i mocą inspirowania innych.
Podążając za wskazówkami swojego głównego nauczyciela, XVI Karmapy,
nie tylko dostosowali nauki buddyzmu tybetańskiego do krytycznych i niezależnych
zachodnich umysłów, ale także rozprzestrzeniali buddyzm do miejsc,
o których inni nauczyciele myśleli, że są zbyt niebezpieczne.
Tworząc ten film chcieliśmy, żeby Hannah było czymś więcej niż każdy inny film
dokumentalny o buddyzmie. Chcieliśmy, żeby nie tylko dawał posmak energii i wolności,
charakterystycznej dla pracy Hannah i Ole, ale również głębię tego,
co to znaczy żyć naukami buddyjskimi w nowoczesnym społeczeństwie.
Podróżowaliśmy po Indiach, Nepalu, Dalekim Wschodzie i Europie przeprowadzając wywiady
i filmując rekonstrukcje wydarzeń, aby nakręcić żywy dokument o ponad trzydziestopięcioletniej
działalności Hannah i Ole. Ale przede wszystkim chcieliśmy przekazać moc
i inspirację kobiety, której osiągnięcia i życie były niezwykłe i wyjątkowe.
Rezultatem jest film pełen energii i bogaty zarówno pod względem treści, jak i stylu.
Jest to testament wspaniałej kobiety i jej życia poświęconego buddyzmowi.

Polecane

"O naturze rzeczy"

"O naturze rzeczy"

39,99 zł brutto/1szt.
Wintertour - "Zimowa podróż"

Wintertour - "Zimowa podróż"

40,00 zł brutto/1szt.
pixel